Read Bâbıâli by Necip Fazıl Kısakürek Online

bbli

Bu kitap, Necip Fazıl’ın Türk entellektüeller muhiti Bâbıâliyi, bizzat merkezinde olarak şahıs şahıs bir kıymet hükmüne bağladığı, kendini ise acımasız bir nefs muhasebesine tâbi tuttuğu otobiyografik eseridir. «O ve Ben»le birlikte Necip Fazıl mevzuunda anahtar olmak hususiyetiyle de ayrı bir değer kazanan eserde, «Bâbıâli, Tanzimat sonrası, her an oluş veya bir türlü olaBu kitap, Necip Fazıl’ın Türk entellektüeller muhiti Bâbıâliyi, bizzat merkezinde olarak şahıs şahıs bir kıymet hükmüne bağladığı, kendini ise acımasız bir nefs muhasebesine tâbi tuttuğu otobiyografik eseridir. «O ve Ben»le birlikte Necip Fazıl mevzuunda anahtar olmak hususiyetiyle de ayrı bir değer kazanan eserde, «Bâbıâli, Tanzimat sonrası, her an oluş veya bir türlü olamayış buhranları içinde kıvranan Türk cemiyetinin boğaz anaforu; şahıslarsa aynı damga altında gelip geçen ve akıp giden dalgacıklar…» O ve Ben ile Bâbıâli, Necip Fazıl’ın «hayat hikayesi bütününün, birbirinde tekrarlanmayan iki ayrı dilimi…»...

Title : Bâbıâli
Author :
Rating :
ISBN : 9789758180578
Format Type : Paperback
Number of Pages : 344 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Bâbıâli Reviews

 • Erkan Saka
  2019-02-20 05:44

  Türkiye sağının/ muhafazakarlığının anti-entelektüelizmini en iyi tasvir eden eserlerden biri. Yazar içinden çıktığı, her türlü müptezelliğine rağmen kabul gördüğü kültür-sanat- edebiyat çevrelerini muhafazakar olduktan sonra olabildiğince aşağılamış. Muhtemelen sonraki kuşaklarda görülecek düşmanlık/ ötekileştirme/ aşağılama yaklaşımlarının tohumlarını atmış.

 • ehk2
  2019-03-11 05:38

  Necip Fazıl içindeki cerahatı, çirkefi boşaltıyor. Bir de utanmadan, tasavvuf yolunda, pislikten yola çıkıp temizliğe, hidayete eriyormuş, falan filan. Başka yazarlar hakkında arsızca, rezilce, mide bulandıran atıp tutmalar! Bu kadar pislik içinde yüzen bir karakterin, terbiye olup hidayete erdiğine mi inanma durumundayız! Megalomani sınırında gezinen bir sağcının, Abdülhamit sevdalısı bir yobazın, sadece yabancıları değil insan-sevmez ama mistik geçinen, zerre sevilecek veya özenilecek noktası olmayan, egoist sabık kumarbazın tekinin klasik sayıklamaları... Beraber olduğu insanlar hakkında rezilce atıp tutan, hep başkalarının sırtından geçinmiş, kendisini besleyen devletlüler hakkında atıp tutan birinden başka bir şey yok.Bir asalak gibi, dedikodusunu yaptığı hakaret ettiği kişilerin yakasına yapışmış, birlikte olduğu kişilere -yakını olsun düşmanı olsun- devamlı sayıp sövmüş, şımarık bir çocuk gibi devletin (devletlülerin) her türlü imkanından faydalandırılıp semirtilmiş bir seciye... Tescilli bir hakaretçi: binbir dereden, dergisinde yayınladığı hakaret ve iftiraları nasıl temizlemesi gerektiğini izah ediyor... Azılı bir anti-komünist. Tan baskınını anlatışına bakın, ağzından akan salyalara bakın, aynı kadın bacağı methiyelerinde kendinden geçmesi gibi!... Ne yazık ki, talebeleri bol ve insanların zihinlerini bulandırmakta bolca para ve iktidara ulaşmış durumdalar. Elimdeki kopya, millete bedava dağıtılan kopyalardan birisi. Beş para etmez bu rezilliği okumak ve okutmak için sarf ettikleri kaynakları bol, ne yazık ki!Bir komünist olarak, İslam "ahlakı" bayraktarlığına böyle bir karakterin soyunmasını yadırgıyorum açıkçası. Milyonladamlarca milyonlarca iyi ahlak sahibi insanı temsil etmek bu tür insanlara kalmamalı!

 • Ömer Faruk
  2019-02-24 06:51

  Klasik Necip Fazıl üslubu ve memnuniyetsizliği ile okuması keyifli bir eser. BabıAli'nin kokuşmuşluğu ve kalitesizliğini anlatarak, bu toplumun fikir mihrakında numunesi olması hasebiyle toplum için bir eleştiri mahiyetinde yazılmış ancak Bab-ı Ali dedikodusu veya magazin olarak da sayılabilir. Devrin en tanınmış yazarları, gazeteleri, gazetecileri, profesörleri hakkında Necip Fazıl bakış açısıyla özel bilgiler. Ben 50-60 şahsiyet arasından övdüğü bir kaç kişi yakalayabildim. Nispeten Serdengeçti, Münevver Ayaşlı ve yine kötünün iyisi olarak Peyami Safa. O ve Ben ile beraber okunduğunda Necip Fazıl'ın otobiyografisi iki bakış açısıyla birbirini tekrar etmez biçimde birleşiyor. O ve Ben'de fikri buhranını nasıl ve kimin sayesinde atlattığını şeyhi merkezinde olmak üzere anlatırken, Bab-ı Ali'de kendi hayatında ve çevresinde memnun olmadığı ve eleştirdiği kısımları muhit ekseninde dile getiriyor. Siyasi temasları ve hayatının tartışmalı noktalarına dair açıklamalar da mevcut. Eserde günahı ortaya dökmenin günahıyla ilgili açıklama yapılmış ama dedikoduyla ilgili herhangi bir açıklama mevcut değil. Topluma mal olmuş kişilerin kokain alışkanlıklarından esrar iptilalarına, cinsel eğilimlerinden karaterlerinin zayıf noktalarına kadar her şey isimleri de verilerek ortaya dökülüyor. Çok etik olmadığı ortada.

 • Arif Gözel
  2019-03-08 03:29

  Kitap Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet yıllarındaki Türk aydınlarına yönelik subjektif değerlendirmeler içeriyor.