Read Suomen historian suuret myytit by Osmo Jussila Online

suomen-historian-suuret-myytit

Kautta aikain ovat valtiot ja kansat saaneet itselleen mieleisensä historian. Suomen historian isä, Yrjö Koskinen sanoi vuonna 1875, että kun Suomen kansa ”tahtoo itselleen historian, ergo: sillä on historiaa”. Pyhän Henrikin legendasta lähtien myös Suomessa on osattu käyttää historiankirjoitusta poliittisiin tarkoituksiin. Ruotsin valtakunnan mahtavuuden pönkittämiseksi 1Kautta aikain ovat valtiot ja kansat saaneet itselleen mieleisensä historian. Suomen historian isä, Yrjö Koskinen sanoi vuonna 1875, että kun Suomen kansa ”tahtoo itselleen historian, ergo: sillä on historiaa”. Pyhän Henrikin legendasta lähtien myös Suomessa on osattu käyttää historiankirjoitusta poliittisiin tarkoituksiin. Ruotsin valtakunnan mahtavuuden pönkittämiseksi 1600- ja 1700-luvulla kirjoitetuissa historiataruissa suomalaiset ovat olleet virolaisten esi-isiä, sotilaamme urhoollisia ja suomen kieli jo Baabelista siinnyt. Näiden vanhojen tarujen myyttisyys on itsestään selvä. Sen sijaan 1800-luvun puolivälissä alkaneessa ns. tieteellisessä historiankirjoituksessa myyttejä on paljon vaikeampi havaita. Niitä on Jussilan mukaan ollut kolme suurta, joita yhdessä voidaan kutsua Suomen kansallisiksi myyteiksi. Ne ovat Ruotsi-Suomi-, valtio- ja itsenäisyysmyytti. Ruotsi-Suomi-ilmaisulla on korostettu Ruotsin ”itämaan” erillisyyttä ja jopa itsenäisyyttä, valtiomyytissä on katsottu Suomen valtion syntyneen jo Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809 ja itsenäisyysmyyttiä luotaessa on haettu Suomen itsenäisyyden juuria mahdollisimman kaukaa menneisyydestä. Kaikki nämä Jussila purkaa puhtaasti kansallistunteen synnyttämiksi ilmiöiksi. Poliittisen historian emeritusprofessori Osmo Jussila penkoo teoksessaan suomalaiskansallisen historiankirjoituksen vaiheita aina Suomen kansan aikakirjoista ja Kumpujen yöstä lähtien, mutta nostaa esiin myös myyttien hiljattaisen rikkoutumisen....

Title : Suomen historian suuret myytit
Author :
Rating :
ISBN : 9789510331033
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 334 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Suomen historian suuret myytit Reviews