Read s vit c vi quyn by Tạ Chí Đại Trường Online

s-vit-c-vi-quyn

Dù “đọc một quyển” (Đại Việt sử kí toàn thư) hay “vài quyển”, lịch sử Việt Nam ở đây vẫn chưa thấy được hết tất cả những phức tạp trong tiến trình hình thành của đất nước. Tuy nhiên ít ra thì nó cũng làm tỏ rõ được nhiều biến động vẫn thường nghĩ là giản dị, xuôi một chiều quyền lực đến mức thô thiển, như khẳng định của các sử thần trong quá khứ, và của một số lớn sử gia bDù “đọc một quyển” (Đại Việt sử kí toàn thư) hay “vài quyển”, lịch sử Việt Nam ở đây vẫn chưa thấy được hết tất cả những phức tạp trong tiến trình hình thành của đất nước. Tuy nhiên ít ra thì nó cũng làm tỏ rõ được nhiều biến động vẫn thường nghĩ là giản dị, xuôi một chiều quyền lực đến mức thô thiển, như khẳng định của các sử thần trong quá khứ, và của một số lớn sử gia bây giờ. Sử Việt, đọc vài quyển chỉ là nối tiếp ước mong từ Thần, người và đất Việt (bản mới) để suy nghĩ về “một lịch sử Việt Nam mới, hợp với thời đại khoa học bây giờ”....

Title : s vit c vi quyn
Author :
Rating :
ISBN : 17451354
Format Type : Paperback
Number of Pages : 261 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

s vit c vi quyn Reviews

  • Nhu
    2019-04-19 18:06

    Điều gì không đọc được ở "Một bài sử khác cho Việt nam" có thể tìm đọc ở đây. Một quyển sách rất nặng về nội dung do tài liệu tham khảo nhiều cộng thêm giả thiết của tác giả về các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Có những chi tiết rất thú vị và rộng mở theo chiều sâu của xã hội Việt.