Read ba niepodlega czyli w stron politologii kultury wykady witebskie by Bohdan Cywinski Online

ba-niepodlega-czyli-w-stron-politologii-kultury-wykady-witebskie

Baśń niepodległa to książka o narodzie, który przetrwał pomimo zbrodni rozbiorów dokonanej na jego kraju. Ewolucyjnie zaprezentowane zostało tu bogactwo i rola literatury polskiej. Cywiński pokazuje, jak silna była więź społeczeństwa zamieszkującego przedrozbiorową Rzeczpospolitą z instytucją państwa, mimo że nie było ono przecież doskonałe. Dla pokolenia, które przeżyło gBaśń niepodległa to książka o narodzie, który przetrwał pomimo zbrodni rozbiorów dokonanej na jego kraju. Ewolucyjnie zaprezentowane zostało tu bogactwo i rola literatury polskiej. Cywiński pokazuje, jak silna była więź społeczeństwa zamieszkującego przedrozbiorową Rzeczpospolitą z instytucją państwa, mimo że nie było ono przecież doskonałe. Dla pokolenia, które przeżyło grozę rozbiorów, likwidacja państwa oznaczała zarazem śmierć narodu. Podobne myślenie w tamtej dobie cechowało jedynie Francuzów, ale tam zagrożenie zaniku państwowości było zdecydowanie mniejsze. Państwo dawało narodowi – według naszych XVIII−wiecznych przodków – określoną strukturę polityczno−prawną, zabezpieczało go przed atakiem z zewnątrz, określało wewnętrzny ład społeczny. Brak państwa – wyobrażano sobie – spowoduje rozkład więzi społecznych i zatratę poczucia tożsamości zbiorowej, a państwo będące agresorem wchłonie podbity naród. Z tak fatalnych nastrojów otrząsnąć się pomogło pokolenie romantyków, uzmysławiające w swojej twórczości możliwość dalszego istnienia narodu, nawet bez państwa....

Title : ba niepodlega czyli w stron politologii kultury wykady witebskie
Author :
Rating :
ISBN : 23159016
Format Type : Paperback
Number of Pages : 216 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

ba niepodlega czyli w stron politologii kultury wykady witebskie Reviews