Read winterpaleis & andere gedichten by Paavo Haavikko Lili Ahonen Caspar Peek Online

winterpaleis-andere-gedichten

Paavo Haavikko, geboren in Helsinki in 1931, publiceerde zijn eerste gedichten in een tijd (begin jaren '50) waarin er van een moderne Finse poëzie nog nauwelijks sprake was. De generatie van Haavikko was de eerste die zich interesseerde voor wat er op literair gebied over de grenzen gebeurde. Toch is Haavikko geen navolger van buitenlandse voorbeelden; zijn poëzie is onmiPaavo Haavikko, geboren in Helsinki in 1931, publiceerde zijn eerste gedichten in een tijd (begin jaren '50) waarin er van een moderne Finse poëzie nog nauwelijks sprake was. De generatie van Haavikko was de eerste die zich interesseerde voor wat er op literair gebied over de grenzen gebeurde. Toch is Haavikko geen navolger van buitenlandse voorbeelden; zijn poëzie is onmiskenbaar Fins, zowel wat decor als thematiek betreft. Modern is echter dat hij, anders dan de dichters van voorgaande generaties, wantrouwend tegenover de poëzie zelf staat. Haavikko vindt dat poëzie niet moet generaliseren, maar bovenal gebruik moet maken van werkelijke gebeurtenissen. Daarom is de lange cyclus 'Winterpaleis' (1959, behalve een fragmentarisch liefdesgedicht en een onderzoek naar de werking van taal en herinnering, ook een persoonlijk tijdsbeeld waarin historische en eigentijdse gebeurtenissen zijn samengebracht. Naast de negen gedichten van deze titel-cyclus, die samen ruim de helft van de bundel beslaan, bevat Winterpaleis nog een twintigtal korte gedichten, zowel uit zijn mythische vroege werk als uit zijn meer geëngageerde recente poëzie....

Title : winterpaleis & andere gedichten
Author :
Rating :
ISBN : 906481502X
Format Type : PDF
Number of Pages : 48 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

winterpaleis & andere gedichten Reviews

  • Laurens
    2019-02-23 03:10

    Haavikko was de grote Finse modernist en man, zelden las ik een dichter die zich zo manifesteert als meester van taal. Het is geen eenvoudige poëzie, maar behoeft twee lezingen. En toch, na die tweede lezing herken je het genie van Haavikko en wil je een derde en een vierde en een vijfde lezing. Taal is wereld, hij bouwt een hele wereld op uit lege taal.