Read Materielle Kultur by Hans Peter Hahn Online

materielle-kultur

Materielle Kultur Wikipedia Als materielle Kultur oder materiale Kultur wird die von einer Kultur oder Gesellschaft hervorgebrachte Gesamtheit der Gerte, Werkzeuge, Waffen, Bauten, Kleidungs Das Institut Carl von Ossietzky Universitt Institut fr Materielle Kultur Ammerlnder Heerstr Oldenburg Aktuelles Institutsgeschftsstelle Institutsrat Informationen fr Studierende Materielle Kultur YouTube Vielen Dank fr Ihre Untersttzung Materielle Kultur Als materielle Kultur oder materiale Kultur wird die von einer Kultur oder Fachschaft Materielle Kultur Textil Home Fachschaft Materielle Kultur Textil likes Willkommen auf der Seite der Fachschaft Materielle Kultur Textil MK T der Carl von Ossietzky Institut fr Materielle Kultur Carl von Ossietzky Materielle Kultur ist der Fachbegriff fr alle Gegenstnde des Alltags sowie deren Gebrauchsweisen und vielfltige Bedeutungen, fr die Vergegenstndlichung von main Suchergebnisse Materielle Kultur Transdisziplinr aufgestellt suchen wir am Institut fr Materielle Kultur insbesondere Antworten auf die Frage, was materiellen Dingen innerhalb einer Gesellschaft Immaterielles Kulturerbe Wikipedia Die Republik sterreich hat zum Januar eine Nationalagentur fr das Immaterielle Kulturerbe innerhalb der sterreichischen UNESCO Kommission gegrndet und Materielle Kultur Materielle Kultur Docupedia Dinge und ihre Bedeutung fr die materielle Kultur Dinge und ihre Bedeutung fr die materielle Kultur Renee Safarowsky Hausarbeit Soziologie Klassiker und Theorierichtungen Arbeiten publizieren Einleitung Materielle Kultur in den Kultur und Wir sind in unserem Alltag von Dingen umgeben Manche nehmen wir berhaupt nicht wahr, zu anderen stehen wir in einem besonderen emotionalen Verhltnis, das

...

Title : Materielle Kultur
Author :
Rating :
ISBN : 9783496027867
Format Type : e-Book
Number of Pages : 284 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Materielle Kultur Reviews

  • Paul
    2019-03-04 04:21

    Hans Peter Hahn, Materielle Kultur. Eine Einführung. Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 2014 (tweede, herziene uitgave), 206 blz.; ill.; ISBN 978-3-496-02869-7; 19,95 euro.De opsplitsing in materiële en immateriële cultuur is een moeilijke zaak. En dat zal wel altijd zo blijven. Hans Peter Hahn, professor etnologie aan de Goethe-universiteit van Frankfurt, is zich daarvan wel terdege bewust. Ook hij vindt die tweedeling onnatuurlijk. En het is al helemaal erg dubieus om bij het materiële aspect van lagere cultuur en bij het immateriële aspect van hogere cultuur te spreken, zoals al te vaak nog wel gebeurt. Het gaat hier veeleer om een logische verbinding tussen objecten, kennis en handeling of de omgang met de objecten van alledag.Materiële cultuur is trouwens niet enkel het speelveld van etnologen. De vele uitgaven op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie bewijzen dat er ook in die cultuurwetenschappelijke branches heel wat onderzoeksvragen worden gesteld. Het gaat hier niet enkel om het object in zijn materiële vorm, maar ook om de context en de manier waarop wij naar dat object kijken er ermee omgaan. Vragen waarop Hahn in deze inleidende, maar toch omvangrijke studie een antwoord probeert te vinden. Het heeft in ieder geval geleid tot een kritische behandeling van de nieuwe theorieën en methodes op het vlak van de materiële cultuur die kan dienen als opstap voor studenten en als naslagwerk voor wetenschappers.De studie is opgesplitst in drie grote delen: 1. de materialiteit van de objecten en de waarneming; 2. de omgang met het materiële en de consumptie; 3. de betekenis van objecten.Het waarnemen van objecten gebeurt in een zeer vroege fase. Baby’s nemen objecten waar voor ze spreken. En die waarneming is altijd subjectief, door motivatie bepaald, en bepaalt mede de omgang met die objecten. Objecten kunnen aan de basis van herinnering liggen of een afbeelding van het verleden zijn, maar objecten hebben ook een levensloop. Dat kan variëren van zeer kort tot uitzonderlijk lang, maar ook van persoonsgebonden tot groepsobjecten. Objecten bezitten ook vaak meer informatie dan wat zijn gebruiker vermoedt.Een belangrijk aspect van de materiële cultuur is de omgang met objecten. In het tweede hoofdstuk wordt besproken waarom we bepaalde objecten kiezen en waarom we andere niet gebruiken, wat leidt tot de menselijke motieven van consumptie. In deze context bespreekt Hahn drie auteurs die een belangrijke bijdrage hebben geleverd over het thema levensstijl: Georg Simmel, Thorstein Veblen en Pierre Bourdieu. Daarna toetst hij die auteurs aan modernere theorieën. En belandt de auteur feilloos bij consumptiekritiek. Dit roept heel wat vragen op in verband met de overconsumptie van de mens die te vaak overbodige objecten gebruikt. Hahn volgt hier auteurs die grote concerns met de vingers wijzen en die eerder het principe Use less things aankleven. Dit hoofdstuk hangt dan ook nauw samen met de bespreking van de verandering van consumptiegedrag bij de mens. Consumptie bepaalt in ieder geval de wijze waarop met objecten wordt omgegaan en dat toenemende consumptie in de eerste plaats op geïmporteerde goederen betrekking heeft. Maar tegelijkertijd beperkt import ook de invloed van de gebruiker op de vorm van de goederen. Toch stelt Hahn vast dat dit niet per se leidt tot een globale homogenisering van culturen (“McDonaldisering”). Vaak begint hier een proces van toe-eigening, dat abstracte en anonieme zaken een subjectieve waarde geeft.In het laatste hoofdstuk de betekenis van objecten, want elk gebruik van een voorwerp in een bepaalde context betekent tegelijkertijd de overdracht van een boodschap en heeft dus een communicatieve waarde. Materiële cultuur als een tekensysteem houdt namelijk in dat er ook interpretatie van het object is. Die interpretatie wordt bepaald door een veelheid aan waarden (etnisch, sociaal, cultureel, …) en wordt niet enkel door de zender, maar ook door de ontvanger bepaald. Bij de beschrijving van de betekenis van objecten grijpt Hahn nog eens terug naar figuren die op dat vlak belangrijk werk hebben geleverd: Petr Bogatyrev, Roland Barthes en Mary Douglas.In het stukje over taal en objecten wijst de auteur in ieder geval op de grenzen van het communicatieve karakter van objecten. Dat hij dat doet door o.a. het befaamde werk van Magritte, Ceci n’est pas une pipe, een werk dat aantoont dat teksten en objecten niet compatibel zijn. Materiële cultuur is in ieder geval geen expliciet medium van etnische identiteit, er bestaat geen automatische relatie tussen de beide. Objecten, hun vorm en categorisering zijn eerder als een proces van articulatie op te vatten.Deze studie draagt als ondertitel Eine Einführung, en dat is het inderdaad ook. Maar dan een inleiding met heel wat aanzetten tot verdere studie. Het is niet enkel de verdienste van Hans Peter Hahn om de lezer in te leiden in het brede veld van de materiële cultuur, maar meteen ook aanzetten tot verdere studie te geven. Niet enkel door de discussie open te houden, maar ook door de impressionante literatuurlijst die als aanbod dient voor verder onderzoek. In ieder geval een absolute aanrader voor wie meer wil weten over de studie van de materiële cultuur.Paul Catteeuw

  • Robert Landwirth
    2019-02-21 03:20

    Solid introduction but I think the chapter on meaning carries some askew lying questions and questionable interpretations.